Torch Runner

Torch Runner zapewni ci dużo emocji, gdy będziesz starać się dostarczyć pochodnię do celu. Biegnij wzdłuż drogi i unikaj samochodów i innych przeszkód, które mogą cię spowolnić. Twoja pochodnia straci energię, gdy ktoś cię uderzy lub będziesz biec zbyt wolno. Po prostu nadaj tempo i biegnij szybko, jeśli masz wolną drogę. Kieruj biegaczem używając strzałek w lewo i w prawo. Przyspiesz naciskając sztrzałkę do góry.

polecane gry

zamknij